Sluit dit venste / Close this window

GOED OM TE WETEN

Kwekel Evenementen is een officieel, door het Ministerie van FinanciŽn erkend theaterbureau.
Wij zijn wettelijk gerechtigd als inhoudingsplichtige / werkgever te fungeren ten aanzien van artiesten.
Dat geeft U onder meer de zekerheid dat U artiesten en orkesten bij ons bureau kunt engageren tegen uitkoopsommen.
U koopt dan de artiest en tegelijkertijd uw werkgeversverantwoordelijkheid.
Op deze basis wordt U een all-in bedrag berekend, waarin zowel de gage van de artiest, de bureaukosten, de loonbelasting en sociale lasten opgenomen zijn, inclusief werkgevers- en werknemersdeel.
Over dat totaalbedrag wordt het BTW-tarief geheven, maar dat kunt U zelf weer terugvorderen.

U bent dus met zo'n UITKOOPKONTRAKT in een keer van deze zorgen verlost, omdat ons bureau de werkgever is en voor alle afdrachten zorgdraagt.
Door deze werkwijze zijn financiŽle 'verrassingení achteraf uitgesloten
.


Ik kan een bepaalde artiest niet vinden.
Ook voor artiesten die niet in onze brochure voorkomen kunt u bij ons terecht!
Wij werken samen met alle erkende managers en artiestenbureaus van Nederland.
Alle gages zijn inclusief alle handelingen waaronder afdrachten van sociale lasten, premies, etc. echter exclusiefBTW.

Hoe lang wordt er opgetreden?
Door het gros genomen is de tijdsduur bij acts van artiesten die u kent van radio en TV 1 x 30 minuten. Bij bands en orkesten wordt veelal uitgegaan van 3 x 45 minuten binnen 1 x 3 uur of 4 x 45 minuten binnen 1 x 4 uur exclusief op- en afbouwen.
Bij optredens waarvoor een geluidsinstallatie vereist is kunt u ervan uitgaan dat negen van de tien keer een installatie inbegrepen is tot circa 300 personen.
Vraag dit altijd na. Eventueel extra geluid dient via onze organisatie ingehuurd te worden.
Overal geld dat alle prijzen en diensten exclusief de wettelijke B.T.W. zijn .

Wat is een optie?
Een optie houdt in dat u in aanmerking komt voor de boeking van het optreden waarvoor u de optie heeft aang
evraagd. Opties zijn 14 dagen geldig en komen altijd automatisch te vervallen waarna u geen aanspraak meer kunt maken op de optie. Uiteraard kunt u voor de vervaldatum altijd een verlenging aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U heeft 10 dagen de tijd om te beslissen of u wel of geen gebruik gaat maken van uw optie.

Wat zijn de verschillen in kosten?
Verschillen in kosten voor landelijk bekende artiesten zijn er niet, uitzonderingen bestaan altijd.
Bijvoorbeeld wanneer er extra licht of geluid moet komen, een optreden in besloten kring is of juist openbaar, het op bijzondere dagen valt (sommige artiesten rekenen een toeslag van 50 tot 100%) of op bijzondere dagen / tijdstippen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Afhankelijk van het soort samenwerking die ontstaat verwachten wij in alle gevallen slechts openheid in communiceren. Het onderbouwen van een prettige samenwerking gaat gepaard met een goed contact.

Het geluid.
Het geluid is van groot belang. Bij elke artiest die u aangeboden krijgt bent u verplicht het eigen geluid van de artiest te accepteren. Afhankelijk van het aantal personen en de afmeting van de zaal waar het optreden moet plaatsvinden kan extra geluid wenselijk zijn. Dit gaat in goed overleg tussen alle partijen. In de meeste gevallen is bij de prijs een standaard geluidsset inbegrepen.

Licht en podium.
Verschillende optredens, verschillende wensen. Een lichtshow geeft extra ambiance aan het optreden. Evenals de afmeting van het podium. Afhankelijk van het soort entertainment dat u besteld heeft zijn de wensen variabel. Vraag het na.
Tevens zorgt de opdrachtgever voor een goede, afsluitbare kleedaccommodatie voor de artiesten.

Op- en afbouw tijden.
Bij de tape-optredens van 1 x 30 minuten wordt (eventueel) de geluidsset circa 30 minuten vooraf aanvang van het optreden geÔnstalleerd. Direct na het optreden wordt de set afgebouwd.
In sommige gevallen levert dit bezwaar op.Het eerder dan wel later afbouwen is in overleg mogelijk tegen betaling van een kleine vergoeding. Dit wordt ook wel wachttijd genoemd.

Kleedkamer
Er dient een afsluitbare, verwarmde kleedkamer aanwezig te zijn in de nabijheid van het podium, voorzien van spiegels, stoelen, tafel, mogelijkheid om kleding op te hangen en een elektriciteitsaansluiting.

Eten en drinken.
De verzorging van de inwendige mens is, net zoals voor u ook voor de artiest(en) van belang
Zeker bij producties waarbij meerdere mensen betrokken zijn en lang gewerkt moet worden of de artiest een lange reistijd heeft, vragen wij u hiermee rekening te houden.
Voor de artiest en crew zullen voldoende (ook alcoholische) consumpties ter beschikking worden gesteld, beschikbaar vanaf aankomst van de crew tot aan het vertrek / inladen van de apparatuur, t.w. per persoon twee consumpties per uur tijdens de speeltijd (incl. pauzes en op en afbouw)) indien het een groep betreft en tenmin≠ste drie consumpties per persoon indien het een act betreft die niet langer dan een half uur optreedt.
Begeleiders (crew) dienen altijd - in de mate van het redelijke Ė te kunnen meegenieten van dezelfde voorzieningen als de artiest qua dranken en eventuele maaltijden.
Voor de meeste artiesten is het dagelijks werk dus friet, pizza en shoarma zijn geen maaltijden.

Openbaar / besloten.
Voor openbare optredens gelden soms verschillende regels. Wordt er wel of geen entree gevraagd, hoeveel entree wordt er gevraagd, hoeveel mensen verwacht u en wat is de doelstelling van uw evenement. Afhankelijk van het soort openbaarheid kunnen aparte regels gelden.

Hoe laat komt de artiest?
Circa 30 tot 60 minuten vooraf aanvang van het optreden.

Overige

* Tenzij anders vermeld zijn alle genoemde prijzen inclusiefreiskosten, gerekend in een straal van 100 Km vanafHellevoetsluis.

* De kosten eventueel te heffen door het Bureau voor Muziekauteursrecht (BUMA) komen voor rekening van de opdrachtgever.

* Opdrachtgever is verplicht onder alle omstandigheden zorg te dragen dat de vereiste vergunningen aanwezig zijn.

* Wanneer de betreffende artiest(en) door omstandigheden b.v. radio / tv optredens, buiten≠landse optredens, CD / plaatopname en door ziekte of ongeval de overeenkomst niet kan nakomen, behoudt Kwekel Evenementen zich het recht deze overeenkomst, zonder verdere verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever, te annuleren.
Kwekel Evenementen zal echter alles in het werk stellen om een gelijkwaardige, vervangende act te verzorgen.

* Het is eenieder verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van artiest in welke vorm dan ook geluid,- en video-opnamen te maken van het optreden.

* De organisatie verplicht zich de volledige verantwoording op zich te nemen voor de veiligheid van de geluidsinstallatie en de eventuele instrumenten van de artiest(en).

* Kwekel Evenementen beschikt over alle benodigde aansluitnummers van o.a. BTW, loonbelasting, bedrijfsvereniging, goedkeuring (inhoudingspichtige verklaring)van het Ministerie van FinanciŽn en de vergunning voor arbeidsbemiddeling.